Bokföring

Bokföring och redovisning

För alla bolagsformer

Bokföring och redovisning

Bokföring & Redovisning

Alla näringsidkare oavsett bolagsform måste bokföra alla ekonomiska transaktioner i en redovisning, samt göra ett bokslut vid räkenskapsårets slut. Aktiebolag är även skyldiga att lämna in en årsredovisning som sedan skickas till Bolagsverket.

 

Bokföring och redovisning

 

Företagets redovisning ska ge en sanningsenlig bild av hur företaget går. Den är viktig för att du som företagare skall kunna fatta rätt beslut, ta del av företagets dagsform samt göra prognoser för framtiden. Vi på Admica hjälper ditt företag med redovisning av hög kvalitét och vi arbetar i moderna molnbaserade ekonomisystem.

 

Admica erbjuder följande bokförings- och redovisningstjänster:

 

Löpande bokföring

Fakturering

Betalningar

Löner

Årsbokslut

Årsredovisning

Rådgivning

 

Varje uppdrag är unikt och vi skapar alltid en lösning efter kundens önskemål och behov. Kanske behöver du enbart hjälp med vissa delar gällande ekonomin, eller så kanske du är i behov av en helhetslösning där Admica arbetar som din externa ekonomiavdelning. Vi arbetar antingen på distans eller på plats hos dig. Vi hjälper även till med enstaka insatser, t.ex om du tillfälligt behöver komma ikapp med din bokföring.

 

Vi agerar gärna som bollplank och tipsar självklart om nyheter eller förändringar som kan påverka dig eller ditt bolag.

 

Löpande redovisning

 

Under året lämnar du löpande in alla redovisningsunderlag till oss, digitalt eller per post. Vi bokför sedan i löpande ordning enligt gällande regler och krav. Redovisningen innefattar verifikat, kundfakturor, leverantörsfakturor, momsdeklaration, löner, skatter mm.

Alla affärshändelser som bokförts stäms av. Vi skapar underlag för momsredovisning och deklarerar till skatteverket i rätt tid.

 

Årsbokslut och årsredovisning

 

När räkenskapsåret är slut upprättar Admica årsbokslut, årsredovisning och deklaration. Inför bokslutet har vi kontakt med dig som kund och diskuterar strategin gällande eventuella avskrivningar, periodiseringar mm.

Vi levererar komplett bokslut och årsredovisning till dig. I de fall ditt bolag har revisor så får revisorn allt material direkt från oss.

Årsredovisningen skickas till Bolagsverket.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Eftersom vi är ett mindre företag, är ekonomifunktionen en  otroligt viktig och central funktion för oss. Admica har nu i mer än ett år agerat som vår externa ekonomiavdelning. Detta samarbete fungerar mycket bra, inget är omöjligt och ordning och reda står alltid i fokus.

 

#Peter Nilsson - Fronto iCommunication AB