Löner

Löner - Personal

Betala rätt lön i rätt tid

Löner och personal

Löner

Lönen är en överenskommen ersättning för utfört arbete och anställningen regleras genom anställningsavtal, lagar och kollektivavtal. Det är viktigt att du som arbetsgivare följer dessa. Det är en trygghet både för den anställde och dig som arbetsgivare.


Löner - Personal

 

Att betala ut rätt lön i rätt tid till de anställda är viktigt.

Vad säger reglerna vid frånvaro som sjuk, vård av barn, tjänstledighet eller semester?

Din personal kanske arbetar på obekväm arbetstid eller har förmåner, traktamenten och reseräkningar. 

 

Admica erbjuder följande lönetjänster:

 

Lönehantering

Förmåner

Avvikelsehantering

Utbetalning av löner

Lönebesked via app

Skatter

AGI Arbetsgivardeklaration på individnivå

Rådgivning gällande lönefrågor och avtal

 

Vi på Admica har stor erfarenhet av lönefrågor, och använder moderna molnbaserade program för löneadministration. Spara tid genom att låta oss hantera lönerna. 

 

Så här går lönehanteringen till:

 

Löneunderlag och avvikelser lämnas till oss via mail eller rapporteras i mobil-app på varje anställd. Avvikelser kan t.ex vara semester, sjukdom eller tjänstledighet, men även reseräkningar och ob-tillägg.

Genom deklarationsbehörighet rapporterar vi arbetsgivardeklaration månadsvis till Skatteverket.

 

Tilläggstjänster till vår lönehantering

 

Admica hjälper dig även med:

 

Rapportering till FORA och annan rapportering av löner.

Arbetsgivarintyg och övriga blanketter för anställda.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Caroline på Admica är mycket kunnig och erfaren inom många områden och har bistått Sandbergska Competens under många år med ett högkvalitativt arbete. Med ett personligt och professionellt bemötande samt ett STORT engagemang för sitt uppdrag, så kan jag varmt rekommendera Caroline på Admica!

 

#Eva Svensson - Sandbergska Competens