Deklarationer

Deklarationer

Underlag för skatt

Deklarationer - Underlag för skatt

Inkomstdeklaration och rådgivning

En inkomstdeklaration lämnas av den skattskyldige och denna ligger till grund för beskattning. Varje år ska varje inkomsttagare, företagare och företag lämna in en inkomstdeklaration till Skattemyndigheten.


Inkomstdeklaration

 

En inkomstdeklaration kan många gånger kännas svår och krånglig. Det är många regler att hålla reda på och man har kanske inte tid att sätta sig in ordentligt i vad som gäller för just dig och/eller ditt företag. 

 

 Admica erbjuder följande deklarationstjänster:

Inkomstdeklaration

Näringsbilaga

För privatpersoner, K10 blankett mm

Rådgivning

 

Vi på Admica har stor erfarenhet av både privata inkomstdeklarationer och deklarationer för juridiska personer, så vi hjälper dig gärna med din deklaration och tillhörande bilagor.

 

Sist av allt upprättar vi inkomstdeklarationen baserat på årsbokslutet. Vi upprättar även privata deklarationer och bilagor som t ex K10 för aktieägare.